Đài truyền hình Quảng Ninh đưa tin Lễ ký kết tài trợ dự án Green Dragon City giữa Tập đoàn TTP và Ngân hàng BIDV Quảng Ninh

Đài truyền hình Quảng Ninh đưa tin Lễ ký kết tài trợ dự án Green Dragon City giữa Tập đoàn TTP và Ngân hàng BIDV Quảng Ninh

Đài truyền hình Quảng Ninh đưa tin Lễ ký kết tài trợ dự án Green Dragon City giữa Tập đoàn TTP và Ngân hàng BIDV Quảng Ninh

HOTLINE: 0967 956 101