Toàn cảnh việc thi công dự án Green Dragon City Cẩm Phả trong tháng 10/2019

Toàn cảnh việc thi công dự án Green Dragon City Cẩm Phả trong tháng 10/2019

Toàn cảnh việc thi công dự án Green Dragon City Cẩm Phả trong tháng 10/2019

HOTLINE: 0967 956 101